Prijedlog odluke o izradi regulacionog plana uz desnu obalu rijeke Sane u Prijedoru kojim je predviđena izgradnja benzinske pumpe na udaljenosti oko 40 metara od korita rijeke povučena je sa današnje sjednice Skupštine grada Prijedor.

Ona je povučena s dnevnog reda na prijedlog gradonačelnika Prijedora Dalibora Pavlovića nakon rasprave odbornika i neposredno pred glasanje odbornika.

– Predlažem zaključak da bude donesena nova odluka o izradi regulacionog plana sa istim ili izmjenjenim obuhvatom zbog očitih povreda procedura i zakona tokom izrade-izjavio je on.

Ovaj zaključak usvojen je jednoglasno, odnosno sa 23 glasa odbornika.

Pavlović je izjavio da je ova tačka došla na današnju sjednicu sa ciljem da građani čuju kako je prethodna vlast radila.

– Nisam čovjek koji popušta pod pritiskom investitora, bilo kog udruženja ili odborničkog kluba. Moj osnovni motiv je pridržavanje zakona, radiću ono što je ispravno i dobro za naš grad – istakao je Pavlović.

On tvrdi da je tokom izrade plana prekršen zakon, između ostalog da odluka ne sadrži rok izrade i da je to propust prethodne vlasti, da nisu u roku objavljivana obavještenja u medijima o javnom uvidu.

Pavlović kaže da je rok za dostavljanje dokumenta Skupštini grada Prijedora bio 60 dana od održavanja javne rasprave i da je taj rok istekao 13. decembra prošle godine, a da je on preuzeo dužnost gradonačelnika deset dana nakon toga.

Pavlović je rekao da će Gradska uprava platiti izradu novog regulacionog plana.

Inače, grupa građana i investitora je 2018. godine podnijela inicijativu Gradskoj upravi da se izmjeni regulacioni plana između desne obale Sane i dijelova ulica Kralja Petra prvog Oslobodioca, Radnička i Srpskih velikana, te su i finansirali izradu plana.

Novim planom je predviđena bila dogradnja Hotela Prijedor, izrada dva stambeno poslovna kompleksa, ali i benzinske pumpe.

Omladinska organizacija “Čuvari Sane” od početka se bori protiv plana da se na obali Sane gradi pumpa. Njihovu peticiju protiv izgradnje pumpe potpisalo je 1.785 građana.

Pavlović je poručio da će tokom izrade novog regulacionog plana biti izvršena javna rasprava tokom koje će svi građani moći da iznesu svoje mišljenje, nakon čega će novi dokument biti dostavljen pred odbornike Skupštine grada Prijedora.

srpskainfo.com