Postavljanje topografskih znakova na jezicima nacionalnih manjina bila je tema sastanka koji je održan u Gradskoj upravi Prijedor.

Riječ je o projektu “Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini” koje u sklopu zajedničkog programskog okvira Evropske unije implementira Vijeće Evrope.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta nacionalnih i lokalnih aktera kako bi bolje rješavali pitanja vezana za borbu protiv diskriminacije, govora mržnje i zaštite prava nacionalnih manjina, u skladu sa standardima i preporukama koje je postavilo Vijeće Evrope iz Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje o regionalnim jezicima i jezicima nacionalnih manjina.

“Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” je zajednička inicijativa Evropske unije i Vijeća Evrope koja omogućava svojim korisnicima ispunjavanje reformskih agendi na polju ljudskih prava, vladavine prava, demokratije u skladu sa Evropskim standardima.

Vršilac dužnosti načelnice Odjeljenja za društvene djelatnosti Monja Kasalović zahvalila se predstavnicima projekta što je i Grad Prijedor izabran za učestvovanje u ovom projektu. Predstavnici udruženja nacionalnih manjina ukratko su predstavili rad, aktivnosti, istoriju i tradiciju svojih udruženja.

Predloženo je da se u narednom periodu istraži istorija nacionalnih manjina grada Prijedora (ulica, vjerski objekti, zgrade, groblja) kako bi se pristupilo izradi dvojezičnih znakova, obilježja i putokaza nacionalnih manjina, te sagledali troškovi izrade istih.

Sastanku su prisustvovali i Darko Vučenović, predstavnik Ministarstva lokalne uprave i samouprave Franjo Rover ispred Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Marija Buganik Pranjić iz Savjeta nacionalnih manjina , Maja Lukić-Schade – Vijeće Evrope, predstavnici gradskih udruženja nacionalnih manjina Štefan Stahnek – Ukrajinsko udruženje “Kozak”, Alenka Uduč – Udruženje Slovenaca “Lipa”, Dragan Hrastek – Udruženje Čeha “Česka beseda” i Ramo Salešević – Udruženje Roma Prijedor.

prijedorgrad.org