Udruženje likovnih umjetnika Prijedora raspisuje:

KONKURS za dodjelu Godišnje međunarodne nagrade “Paola de Manincor” za najbolji mural u Prijedoru 2021

UVOD

Grad Prijedor unazad više od deceniju i po tijesno sarađuje sa italijanskim gradom Trento iz pokrajine Trentino. Ova saradnja nastavlja se i na projektu “Prijedor – grad murala” kojeg od 2013. godine realizuje Udruženje likovnih umjetnika Prijedora. U okviru ovog projekta Udruženje je osnovalo nagradu pod nazivom:

Godišnja međunarodna nagrada “Paola de Maninkor” za najbolji mural u Prijedoru,

koju dodjeljuje putem javnog konkursa a na osnovu preporuke stručnog žirija jednom godišnje. Nagrada nosi ime trentinske umjetnice murala Paole de Maninkor (Manincor), koja je 1998. godine oslikala prvi mural u Prijedoru, na Elektrotehničkoj srednjoj školi i zajedno sa djecom iz tadašnjih izbjegličkih centara u Prijedoru i okolini.
Dodjela nagrade pokrenuta je u čast ovoj umjetnici i dvodecenijskoj decentralizovanoj saradnji između Prijedora i Trenta. Udruženje likovnih umjetnika Prijedora poziva Vas da uzmete učešća u ovom konkursu putem slanja svojih prijedloga.

1. VRIJEME TRAJANJA KONKURSA I PRAVO UČEŠĆA

Konkurs se otvara 16. juna 2021. godine i ostaje otvoren do 31. jula 2021. godine

2. PRIJAVA NA KONKURS, USLOVI I PREPORUKE
Pravo učešća na konkursu imaju svi koji u datom roku pošalju prijave koje ispunjavaju uslove
definisane u daljem tekstu konkursa.
Prijave slati isključivo na e-mail adresu Udruženja: ulup.pd@gmail.com

Prijava treba da sadrži:
a. Ispunjen i potpisan formular za prijavu sa izjavom (obavezno)
b. Prijedlog murala (obavezno):
– fotografije dobre rezolucije, i to minimalno 3000px po dužoj strani i 300dpi;
– naziv poslanog fajla (fotografije) u formatu sifrarada_mural2021.—
c. Dodatni materijal (kataloge, fotografije prethodnih radova i slično. Nije obavezno)

Poslani rad ne smije biti stariji od 3 godine.

Moguće je poslati najviše tri različita prijedloga po autoru i u jednoj elektronskoj pošiljci.
Nepotpune i protuzakonite prijave neće biti uzete u razmatranje. Ako imate pitanja ili vam je potrebna pomoć u ispunjavanju aplikacije i pripremi prijedloga za konkurs, preporučujemo da nam pišete na kontakt projekta.

Udruženje se obavezuje na čuvanje i zaštitu ličnih podataka autora i autorki.

PREUZMI PRIJAVU

3. TEMA KONKURSA
Konkurs nema zadate teme.

4. Žiriranje radova i predselekcija
O pobjedniku odlučuje stručni žiri imenovan od strane Udruženja.
Udruženje nadalje zadržava pravo eliminacije bilo kojeg prijedloga bez davanja pojašnjenja a u periodu predselekcije i pripreme za žiriranje ukoliko nađe da nije ispunjen neki od uslova za učešće na konkursu koji su navedeni pod tačkom 2 ove objave.

5. NAGRADNI FOND I USLOVI

Godišnja međunarodna nagrada za najbolji mural u Prijedoru “Paola de Manincor” sastoji se iz plakete i nagradnog fonda od 3000 BAM (bruto).
Pobjednik konkursa dobija priliku da svoj prijedlog realizuje na javnoj površini u centralnoj gradskoj zoni u Prijedoru.
Realizacija murala ove godine je planirana između 15. avgusta i 15.septembra. Tačno vrijeme realizacije murala organizatori dogovaraju individualno sa pobjednikom ili pobjednicom konkursa.
Za oslikavanje murala pobjedniku ili pobjednici se stavljaju na raspolaganje površina i radni materijal.
Troškove boravka za vrijeme realizacije takođe preuzima Udruženje.
U slučaju neočekivanih komplikacija Udruženje zadržava pravo da odgodi ili u potpunosti obustavi realizaciju murala.

6. LOKACIJA I FASADA ZA OSLIKAVANJE MURALA

Fasada predviđena za realizaciju ovogodišnjeg pobjedničkog murala nalazi se na objektu
JU Ugostiteljsko-ekonomske škole Prijedoru.
Površina fasade je 87.40m.
Fasada predviđena za realizaciju murala biće renovirana i pripremljena podloga za oslikavanje.
Ploču sa nazivom ulice moguće je privremenu ukloniti sa fasade dok traju radovi, po završetku oslikavanje međutim ploča mora biti vraćena na staro mjesto. Naziv škole koji je trenutno oslikan u donjem dijelu zida biće u potpunosti uklonjen.

7. DODATNE INFORMACIJE

Za sva dodatna pitanja pišite na: ulup.pd@gmail.com
Dodatne informacije o konkursu i pobjednike prethodnih izdanja možete naći na
fejsbuk stranici projekta www.facebook.com/PrijedorGradMurala