Američki ambasador u BiH, g. Erik Nelson, posjetio je Agenciju PREDA-PD u petak, 21. maja 2021. godine.

Tom prilikom održan je sastanak na temu dosadašnje i buduće saradnje na lokalnim projektima i inicijativama koje se realizuju uz podršku SAD.

Ambasador je upoznat sa ključnim razvojnim izazovima i aktivnostima koje Agencija preduzima uz podršku gradskih institucija i u saradnji sa lokalnim partnerima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Poseban fokus je stavljen na nastavak procesa razvoja preduzetništva, podršku malim i srednjim preduzećima, obrazovanje i funkcionisanje tržište rada.

Od 2010. godine do danas, zajedno sa lokalnim partnerima, Agencija PREDA je učestvovala u realizaciji 15 projekata, finansiranih sa preko 1 milion KM sredstava programa i projekata SAD.

PREDA-PD