os branko copicOsnovna škola /OŠ/ “Branko Ćopić” iz Prijedora dobila je saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za provođenje programa pripreme djece u godini pred polazak u školu, koji će za roditelje djece biti besplatan, rekla je danas Srni direktor škole Sanja Munjiza.

“S obzirom na izraženo interesovanje roditelja djece koja pripadaju vašem upisnom području, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske podržava spremnost škole da organizuje program, s tim da nije u mogućnosti finanisirati ga u ovoj školskoj godini”, navodi se u dopisu Ministarstva.

OŠ “Branko Ćopić” iz Prijedora nije u ovoj školskoj godini bila obuhvaćena pripremnim programima za predškolce koji se finansiraju putem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, niti putem Ministarstva i UNICEF-a, ali je zatražila saglasnost Ministarstva da sama, iz svojih izvora, organizuje i finansira ovaj program budući da je i prethodnih godina dao izvanredne rezultate.

“Mi već sada imamo 30 roditelja evidentiranih i roditelji i dalje zovu i interesuju se hoće li biti ovog programa. Mi smo samo čekali saglasnost Ministarstva i sada ćemo obavijestiti roditelje da ćemo program pripreme za buduće prvačiće organizovati od 10. marta do 10. juna”, navela je Munjiza.

Ona je rekla da će škola, uz pomoć sponzora, finansirati nastavni kadar i didaktički materijal, ističući da, prema preporukama Ministarstva, program mogu voditi vaspitači, profesori razredne nastave ili pedagozi.

“U današnje vrijeme mladi obrazovani ljudi znaju se boriti za posao i naravno da će i oni koji učestvuju u ovom programu, a pokažu se kao dobri radnici, biti prvi na redu kada školi zatreba radnik i van ovog programa. Mnogi su spremni i volontirati samo da bi pokazali svoje kvalitete i tako postali konkurentniji na tržištu rada”, dodala je Munjiza.

Osim ove škole, koja sama finansira program za buduće prvačiće koji nikada nisu boravili u predškolskoj ustanovi, pripremni program “Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje” u Prijedoru od 20. januara do 6. juna provode Dječiji vrtić “Radost” i OŠ “Kozarac”.

Ovaj program finansiraju Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i UNICEF, a takođe je besplatan.
SRNA