srna-pio-pd-vrhovacFilijala Fonda PIO Prijedor u protekle tri godine broj zaostalih predmeta sa 3.306 smanjila je na 419, rekao je rukovodilac ove filijale Dražen Vrhovac.

“Znatno je smanjen i broj zahtjeva koji na rješavanje čekaju duže od 500 dana. Krajem 2012. imali smo ih 487, a u ovu godinu smo ušli sa njih 97. Oni čekaju na rješavanje jer je u najvećem broju – u 55 odsto slučajeva – neophodno prevesti dokumentaciju, dok su ostali zahtjevi zaprimljeni nekompletni od drugih nosilaca osiguranja”, rekao je Vrhovac Srni.

Tokom 2014. godine prijedorska filijala Fonda PIO Republike Srpske zaprimila je 2.703 nova zahtjeva, među kojima 1.570 za starosnu, 601 za porodičnu i 532 za invalidsku penziju.

“U strukturi neriješenih zahtjeva raste procenat zahtjeva za invalidsku penziju zbog dužine trajanja postupka, odnosno neophodnog ljekarskog vještačenja odnosno prevođenja medicinske dokumentacije kod ino zahtjeva”, naveo je Vrhovac.

Od ukupno 419 neriješenih zahtjeva, 50 se odnosi na primjenu domaćih propisa, 70 na primjenu sporazuma sa zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, a 299 na primjenu sporazuma sa takozvanim trećim zemljama.

“Vidljivo je da broj zahtjeva koji su uslovljeni primjenom sporazuma sa zemljama bivše Jugoslavije i trećim zemljama – najviše Austrijom, NJemačkom i Švedskom – upravo i najveće opterećenje u ažurnosti Filijale”, dodao je Vrhovac.

On je naglasio da su rezultati prijedorske filijale ostvareni kvalitetnim timskim radom, prekovremenim radom i radom subotama.

“Cilj nam je bio da dovedemo rad filijale u optimalno stanje, što smo i uspjeli i što se vidi i u izvještaju o radu za 2014. godinu. Danas je prijedorska filijala moderna, efikasna i stabilna organizaciona jedinica Fonda”, istakao je Vrhovac.

Osim grada Prijedora, ova filijala pokriva i opštine Oštra Luka, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad i Krupa na Uni. Ima prosječan mjesečni priliv od oko 220 zahtjeva, a za 23.495 korisnika isplaćuje oko 6,7 miliona maraka mjesečno.

SRNA