Advokatska kancelarija Šikman

Oblast: Pravo
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 10.04.2021.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Advokatska kancelarija Šikman – Advokat Nemanja Šikman, sa sjedištem u Prijedoru, Zanatska bb, raspisuje sljedeći

K O N K U R S
za prijem pripravnika na određeno vrijeme od jedne godine (sa mogućnošću produženja ugovornog odnosa) – jedan izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Uslovi:
– VSS – završen pravni fakultet
– VII stepen stručne spreme (m/ž).

Poželjno je da kandidati imaju položen vozački ispit B kategorije i da govore engleski jezik.

Prijave uz biografiju (u kojoj je potrebno navesti i prosječnu ocjenu ostvarenu na osnovnim akademskim studijama) kandidati mogu slati isključivo elektronskim putem, na adresu nemanja.sikman@advokatsikman.com

Konkurs je otvoren do 10. aprila 2021. godine.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija