Na koji način se novac iz gradske kase dijeli kulturno-umjetničkim društvima, ko provjerava da li je tačan broj njihovih članova i nastupa, te kakva je stručnost kadrova, samo su neka od pitanja koje je na poslednjoj sjednici Skupštine grada Prijedora otvorila nezavisna odbornica Slađana Radaković.

Naime, nakon što je vršilac dužnosti načelnice Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora Monja Kasalović odbornicima pročitala informaciju o radu kulturno-umjetničkih društava i udruženje iz oblasti amaterizma u kulturi za 2020., Radakovićeva se jedina prijavila za diskusiju.

– U izvještaju ima netačnih i nelogičnih podataka koji su u vezi sa brojem članova, aktivnosti koje su sprovedene, broja sekcija u KUD-ovima. Ovo što je načelnica rekla, da 90 odsto društava nisu aktivna od marta prošle godine, tu se slažem. Srpsko kulturno-umjetničko društvo „Doktor Mladen Stojanović“ nije radilo veći dio prošle godine, i ako je radilo više nema 150 članova – navela je ona.

Dodala je da se vidi u informaciji da je iz budžeta sa 110.000 KM finansiran rad 16 društava i udruženja, ali da nema informacije koliko je pojedinačno svako od tih društava dobio novca.

– Ako je stavka finansiranja zajednička za sva udruženja, zašto Gradski hor ima posebnu stavku u budžetu, dok je Srpsko pjevačko društvo „Vila“ zajedno sa ostalim KUD-ovima? Sa druge strane, zašto su sa KUD-ovima i neka druga udruženja kao Udruženje likovnih umjetnika, Žene u umjetnosti i drugi koji imaju potpuno drugačije djelatnosti. Logično bi bilo da ovo udruženja bude odvojena od KUDO-ova , a ne Gradski hor čija je djelatnost ista kao i Pjevačkog društva „Vila“ – upozorila je ona.

Navela je da je kriterijum za dodjelu novca udruženjima bio da rade najmanje godinu dana, ali da je Gradski hor, koji ima između 70 i 90 članova, već prve godine iz budžeta dobio 50.000 KM.

– Ako jedno udruženje ima toliko članova i dobije za pola godine rada 50.000 KM, pitam koji je to kriterij za raspodjelu sredstava, i koliko sredstava trebaju dobiti društva koja imaju po 100, 200 ili više članova – rekla je ona.

Radakovićeva je pitala i da li je tačna informacija da su članovi jednog udruženja na evidenciji drugih udruženja.

– Koliko ja znam na jednom nastupu folklora dio igrača je nastupio pod imenom „Osman Džafić“ i pod nazivom „Brdo“ Hambarine. Isto tako, pjevači iz Gradskog hora pjevaju i u Pjevačkom društvu „Vila“. Naravno, svako ima pravo biti u više udruženja, ali se postavlja pitanje zašto ih finansiramo iz budžeta. Da li zbog toga da neko ostvari pravo na dva honorara ili da fiktivno prikažemo veći broj udruženja i njihovih članova – navela je ona.

Radakovićeva je pitala kako novac pravdaju udruženja koja nisu imala nastupe i kako je moguće da se novac za programske aktivnosti utroši na lične dohotke.

– Kako komisija zna da je neko društvo aktivno, ako na teren izlazi u dnevnim terminima kada nema proba? Bar je do sada bila takva praksa. Izgleda da se cijeli izvještaj svodi na povjerenje onih koji su podatke dostavili, bez ikakve kontrole- smatra Radakovićeva.

Ona je dodala da u Prijedoru imaju samo dva koreografa, a 15 društava, te na kraju upitala ko radi sa djecom u KUD-ovim i ima li podataka o stručnosti tih osoba.

Nakon toga vršilac dužnosti načelnice Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora Monja Kasalović je rekla da je na dnevnom redu informacija, te da ne postoji određeni šablon pripremanja informacije.

– Mi je pripremamo na osnovu onih podataka koje dobijemo od KUD-ova. Samo radimo po tome. Oni su u obavezi da nam dostave svoje finansijske izvještaje u skladu sa pravilnikom. Sve je u skladu sa pravilnikom, kako raspoređujemo redovna sredstva, na koji način, postoji Komisija, postoje kriteriji, neke ste veća nabrojali, ali to je sada već polemika i diskusija, ja vam sugerišem da pošaljete svoje upite na Odjeljenje na društvene djelatnosti, a mi ćemo odgovoriti – poručila je Kasalovićeva.

Nakon toga, predsjednik Skupštine grada Mirsad Duratović zaključio je diskusiju o ovoj tački. To je izazvalo negodovanje Radakovićeve koja je tražila repliku. Ona ističe da su joj prava uskraćena, jer po Poslovniku odbornik ima pravo na jednu repliku u jednoj tački dnevnog reda u trajanju od jedne minuta.

srpskainfo.com