Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su odluku o uslugama personalne asistencije.

Ovo prošireno pravo iz Zakona o socijalnoj zaštiti grad Prijedor je prvi put uveo prošle godine i u budžetu planirao inicijalnih 20.000 KM za tu godinu, a ovom novom odlukom pravo se ustanovljava trajno i budžetska stavka za ovu godinu je planirana u iznosu od 66.000 KM.

Gospa Sajak Štikovac iz Centra za socijalni rad rekla je da Skupština grada donosi odluku kojom su propisani kriterijumi, a ova ustanova pravilnik koji određuje procedure.

“Sposobnost za donošenje odluka je kriterijum koji mora imati korisnik usluge i stoga nisu obuhvaćena lica sa intelektualnim poteškoćama. Takođe, obuhvat od 18 do 65 godina je stoga što mlađi od 18 i stariji od 65 mogu ostvariti mnoga druga osnovna zakonska prava”, rekla je Štikovac u obraćanju odbornicima.

Štikovac kaže da je lani pravo ostvarilo 12 lica, a da bi u ovoj godini taj broj mogao biti 17.

Ona navodi da bi omogućavanjem prava licima do 18 i iznad 65 godina, kao i onim koja imaju intelektualne poteškoće, u Prijedoru moglo da se radi o 151 licu za šta bi u budžetu trebalo obezbijediti do 800.000 KM, ako se zna da je sat usluge 5,30 KM, a da korisnik može ostvariti do 100 časova ovog prava.

“Udruženja koja okupljaju različite kategorije lica sa invaliditetom svoje mjesto treba da nađu putem javnih poziva, i kao korisnici, ali i kao pružaoci usluga, kao što je to lani učinilo udruženje distrofičara prijedorske regije“, poručila je Sajak Štikovac.

Odbornik PDA Azra Pašalić rekla je da su udruženja koja okupljaju lica sa invaliditetom morala biti uključena u donošenje svih akata u vezi sa ovim pravom, a ne samo stručnjaci.

“Niko bolje od lica u invalidskim kolicima ne zna koje su njegove potrebe, a ovdje su potrebni altruizam, emocije i empatija”, istakla je Pašalićeva.

Odbornici nisu prihvatili amandmane nezavisnog odbornika Slađane Radaković, koja je predložila da se ovo pravo omogući i licima sa intelektualnim teškoćama i licima ispod 18 i iznad 65 godina.

Nastavak sjednice Skupštine grada zakazan je za utorak, 2. mart, u 10.00 časova.

SRNA