Odbornici Skupštine grada Prijedor usvojili su danas jednoglasno odluku o subvenciji prijedorskoj “Toplani” za izmirenje kredita EBRD-u u iznosu polovine godišnje rate, odnosno 625.000 KM.

Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović rekao je da građani ne smiju ostati bez centralnog grijanja, ali i da se mora naći način da se izmire obaveze koje “Toplana” ima.

“Ova rata biće isplaćena do 25. aprila 2021. godine, a drugu ratu ćemo obezbijediti 90 dana prije roka druge tranše. U suštini, ne mijenja se ništa. `Toplana` će imati 1.250.000 KM koje smo razdvojili na dva dijela”, pojasnio je Pavlović u obraćanju odbornicima.

Prema njegovim riječima, “Toplana” bi bila samoodrživa da je od prelaska sa mazuta na bio-masu bila registrovana kao novi subjekt, ali je ona nastavila poslovanje opterećena dugovima iz prethodnog perioda.

“Idemo u pravcu da sva preduzeća podignemo na noge. Razmazili smo preduzeća čiji je osnivač grad, i ona samo čekaju da se naslone na budžet grada. U narednom periodu to neće biti moguće. Moraće se dokazati. Moraće naći načina ili uštedama ili dodatnim aktivnostima da dođu do samoodrživosti”, poručio je Pavlović.

On je ocijenio da komunalna preduzeća treba da ostvaruju dobit i da dio te dobiti ide i gradu kao osnivaču.

“A mi ustvari imamo kontra situaciju. I naš cilj nije da grad ima prihod od ovih preduzeća, nego bismo bili zadovoljni da mi njih ne moramo finansirati, a to je sada na menadžerima tih preduzeća”, istakao je Pavlović i podsjetio da to nije političko pitanje ko je vlast, a ko opozicija, nego svi zajedno treba da rade na tome u korist i grada i građana i preduzeća.

Budući da se ova tačka danas našla pred odbornicima ponovo nakon što je sa prethodne sjednice povučena usljed nedostatka informacija, odbornicima se prethodno obratio i direktor “Toplane” Zoran Knežević, koji je podsjetio na obaveze iz kredita EBRD-a kojim je prijedorska “Toplana” promijenila energent, odnosno sa skupljeg i prljavijeg mazuta prešla na jeftiniju i čišću biomasu.

SRNA