Prema odluci Vlade Republike Srpske, u Prijedoru od 2005. godine radi Javna ustanova Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.

Osnovna djelatnost ove javne ustanove jeste da kroz svoje programe, novčane stimulanse i povrat doprinosa poslodavcima, poveća ukupan broj zaposlenih lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj.

-Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida u 2020. godini finansirano je zapošljavanje i samozapošljavanje 29 lica sa invaliditetom, te je za tu namjenu utrošeno 124.000 – rekao je Stevica Dronjak, vršilac dužnosti direktora Fonda.

On je dodao da je za istu namjenu od osnivanja Fonda, zaključno sa decembrom prošle godine, za 2.302 invalidna lica utrošeno ukupno 6.409.436,90 KM, za zapošljavanja i samozapošljavanja.

-Za povrat doprinosa u 2020. godini za ukupno 844 poslovna subjekta sa zaposlenih 1.250 invalidnih lica isplaćeno je 4.392.323,06 KM. Od osnivanja Fonda 2005. godine zaključno sa decembrom 2020. izvršen je povrat doprinosa poslodavcima u iznosu od 38.396.794,92 KM – istakao je Dronjak.

Prema podacima kojima raspolaže Fond u 2020. godini, u privatnom sektoru je zaposleno 819 lica sa invaliditetom, od toga njih 29 zaposleno je na otvorenom tržištu rada.

Iz Fonda najavljuju da bi sredinom tekuće godine trebao da bude objavljen Javni poziv poslodavcima, invalidima i invalidskim organizacijama za subvencije za zapošljavanje, samozapošljavanje i ekonomsku podršku invalida.

-U 2021.godini nastavićemo da sarađujemo sa svim invalidskim organizacijama, poslovnim subjektima, lokalnim vlastima i naravno zvaničnim institucijama Republike Srpske a sve sa ciljem većeg zapošljavanja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj – zaključio je Stevica Dronjak, vršilac dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.

Tekst i foto – www.prijedordanas.com