GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 23.02.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:
1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 28 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 1125 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 74 liclj je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 73 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 6095 lice.
U JZU Bolnicu “dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 32 lica od kojih su 25 lica iz Prijedora, 2 iz Novog Grada, 3 lica iz Kozarske Dubice i po jedno lice iz Kostajnice i Oštre Luke.

2. Dana 22.02.2021. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.68-1/21 kojim se do 05.03.2021. godine zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, i ograničavaju privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani i sl.). Ovim zaključkom je utvrđena i obaveza nošenja zaštitne maske u zatvorenom prostoru, kao i obaveza pridržavanja zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske u koliko nije moguće održati fizičku distancu od dva metra.
Ovim zaključkom se do 05.03.2021.godine ograničava radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22.00 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće i priređivačima igara na sreću. Od 01.03.2021.godine dozvoljava se organizacija muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, hranu i piće uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU “Institut za javno zdravlje Republike Srpske”.

3. Dana 22.02.2021. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.68-2/21 o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje “SARS-CoV-2”. Ovim zaključkom se Bolnici “Dr Mladen Stojanović” Prijedor dodjeljuje 1600 komada direktnih antigenskoh testova.

4. Republički štab za vanredne situacije je takođe dana 22.02.2021.godine donio zaključak br.68-3/21 kojim je JZU Dom zdravlja Prijedor i Bolnici “Dr Mladen Stojanović” dodijelio značajne količine lične zaštitne oreme (zaštitne maske, kape, rukavice, zaštitni ogrtači, jednokratna zaštitna odijela i ogrtači i sl).

5. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne Gradskog štaba za vanredne situacije.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se svi subjekti i sva pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br. 68 -1/21 donesenog 22.02.2021. godine.

2. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kontinuirano vrše kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okupljaju ( do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da ne vrše paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada kao i izazivanje bilo kojeg oblika vatre na otvorenom bez predhodnog obavještavanja i saglasnosti Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor.

5. Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Gradski štab za vanredne situacije donio je danas i ovaj

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu zahtjeva JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor br. 106/21 od 22.02.2021. godine odobrava se onlajn izvođenje nastave zbog narušavanja sanitarno higijenskih uslova za funkcionisanje ove ustanove nastalog usljed kvara na kanalizacionoj mreži.
2. Ovaj zaključak važi do otklanjanja kvara na kanalizacionoj mreži i potpunog obezbjeđenja sanitarno higijenskih uslova u ovoj ustanovi.

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuju se direktor JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor i načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti Gradske uprave Prijedor.

Broj: 02-sl-7/21
Datum: 23.02.2021. godine

KOMANDANT
Dalibor Pavlović