GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 02.02.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 56 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 1016 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 70 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 127 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 5721 lice.
U JZU Bolnicu “dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 49 lica od kojih su 33 lica iz Prijedora, 6 iz Novog Grada, 5 lica iz Kozarske Dubice, 4 lica iz Oštre Luke i jedno lice iz Krupe na Uni.

2. Dana 01.02.2021. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br. 67-1/21 kojim se do 22.02.2021. godine zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće i ograničavaju privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani i sl.). Ovim zaključkom je utvrđena i obaveza nošenja zaštitne maske na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i obaveza pridržavanja zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra.

Ovim zaključkom se do 22.02.2021. godine ograničava radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22.00 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće i priređivačima igara na sreću. U ovom periodu u vremenu od 22.00 do 06:00 časova zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima, a dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

3. Dana 01.02.2021.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.66-2/21 o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje “SARS-CoV-2”. Ovim zaključkom se Bolnici “dr Mladen Stojanović” Prijedor dodjeljuje 900 komada direktnih antigenskoh testova.

4. Republički štab za vanredne situacije je takođe dana 01.02.2021.godine donio zaključke br.67-4/21 kojim je JZU Dom zdravlja Prijedor i Bolnici “dr Mladen Stojanović” dodijelio značajne količine lične zaštitne oreme (zaštitne maske, kape, rukavice, zaštitni ogrtači, jednokratna zaštitna odijela i ogrtači i sl).

5. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne Gradskog štaba za vanredne situacije.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se svi subjekti i sva pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br. 67 -1/21 donesenog 01.02.2021. godine.

2. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kontinuirano vrše kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja virusa korona, a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okupljaju (do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4.Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-4/21
Datum: 02.02.2021. godine

KOMANDANT
Dalibor Pavlović