Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 22.12.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 120 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona. Do sada se 712 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 56 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 300 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 4637 lica.
U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 77 lica od kojih su 43 lica iz Prijedora, 15 iz Novog Grada, 13 lica iz Kozarske Dubice, 4 lica iz Oštre Luke, i po jedno lice iz Kostajnice i Beograda.

2. Dana 21.12.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.65-1/20 kojim se do 15.01.2021.godine zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće i ograničavaju privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica ( svadbe, krštenja, rođendani i sl.) . Ovim zaključkom je utvrđena i obaveza nošenja zaštitne maske na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i obaveza pridržavanja zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra.
Ovim zaključkom se do 15.01.2021.godine ograničava radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22.00 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće. U ovom periodu u vremenu od 22.00 do 06:00 časova zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima, a dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

3. Dana 21.12.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključke br.65-2/20 o raspodjeli kontejnera javnim zdravstvenim ustanovama i Zaključak br. 25 -3/20 o donaciji lične zaštitne opreme javnim zdravstvenim ustanovama. Ovim zaključcima se Domu zdravlja Prijedor dodjeljuje jedan kontejner za zbrinjavanje lica zaraženih virusom “SARS – CoV-2” a takođe se JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor i JZU Dom zdravlja Prijedor dodjeljuju toplomjeri, zaštitne maske, kape , zaštitni ogrtači, zaštitne rukavice i zaštitna odijela.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1.Obavezuju se svi subjekti i sva pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br. 65 -1/20 donesenog 21.12.2020. godine.

2.Obavezuju se građani na području grada Prijedora da se u zatvorenom prostoru pored nošenja zaštitne maske, održavanja fizičkog rastojanja od dva metra , pridržavaju uputastva JZU ” Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

3.Obavezuju se subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU ” Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

4. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kontinuirano vrše kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

5. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okupljaju ( do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

6.Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-94/20
Datum: 22.12.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković