GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 17.11.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 70 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona. Do sada se 499 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 46 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 96 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 3537 lica.
U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – kovid odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 56 lica od kojih su 31 lice iz Prijedora, 16 lica iz Novog Grada, 5 lica iz Kozarske Dubice, 2 lica iz Sanskog Mosta i po jedno lice iz Banja Luke i Oštre Luke.

2. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se sva pravna i fizička lica kao i preduzetnici na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju donesenih zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije kao i uputstava i preporuka JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

2. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave, da kontinuirano vrše kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okupljaju ( do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade

4. Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-89/20
Datum: 17.11.2020. godine

KOMANDANT

Milenko Đaković