Organizacija žena Demokratskog narodnog saveza Prijedor ima preko 3.500 članica koje su uvezane u jednu jaku infrastrukturnu mrežu svojih aktiva u svim mjesnim zajednicama našeg grada.

Žene su aktivno i intenzivno uključene u društveno politički rad svoje stranke i rade na najbolji način jer je svim majkama želja da sva djeca odrastaju u stabilnim porodicama i u zdravoj sredini koja će im omogućiti od trenutka rođenja kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu, dobro obrazovanje i vaspitanje jer samo takva djeca i takva omladina su garant opstanka i budućnosti našeg naroda kako u našem gradu tako i u našoj domovini.

Od formiranja Demokratskog narodnog saveza prepoznata je uloga i snaga žena unutar same organizacije i DNS zna da samo zajedno ta kombinacija sa omladinom i sa ljudima koji su istinski članovi DNS-a, može donijeti rast i jačinu jedne organizacije a Demokratski narodni savez to sigurno jeste.

Ono što će DNS sigurno raditi u narednom periodu i u naredne četiri godine je to da će žene imati još veću ulogu nego do sada i u kombinaciji sa onim sa čim raspolože DNS, stvoriće se još moćnija organizacija koja će imati iskustvo, mladost, kvalitetne i obrazovane ljude koji mogu voditi ovaj grad u bolju budućnost.

Nastavljamo za ljude i život Prijedora!
Dragutin Rodić

*zakupljeni sadržaj*