Kandidat DNS-a za odbornika u Skupštini grada Prijedora Zlatko Ritan izjavio je danas da je Gradska uprava Prijedor u posljednje dvije godine u konsultacijama sa “Putevima Republike Srpske” predložila čitav niz projekata i da je nakon promjena na čelu “Puteva” novo rukovodstvo uvidjelo kvalitet i odlučilo nastaviti plan razvoja Prijedora.

Ritan je podsjetio na to da se pojedini kapitalni projekti ne mogu raditi bez određene dokumentacije i pripremnih radnji, kao na primjer ulice Majora Milana Tepića, Milana Vrhovca ili Aerodromska, gdje je potrebno promijenti kompletne podzemne instalacije da bi se došlo do radova asfaltiranja.

“Ako `Putevi Republike Srpske` imaju u planu da se i ove saobraćajnice rekonstruišu, molim da se konsultuju sa Gradskom upravom jer imamo pripremljene projekte za sve saobraćajnice”, poručio je Ritan koji rukovodi Odjeljenjem za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-pravne odnose grada Prijedora.

On je na konferenciji za novinare u Prijedoru naveo da je čitav niz lokalnih puteva u prekategorizacijom dobio status regionalnih čime je njihovo održavanje prešlo u nadležnost “Puteva Republike Srpske”, a među njima su putevi Silos – rudnik Omarska, Jelovac – Mlječanica, Busnovi – Bronzani Majdan, LJubija – Stara Rijeka.

“Pozivam ih da razmotre mogućnost rekonstrukcije ovih pravaca koji su u jako lošem stanju, a Gradska uprava takođe nastavlja sa svojim infrastrukturnim projektima gdje će u narednih šest mjeseci investirati u 110 putnih pravaca”, dodao je Ritan.

Kandidat za odbornika u Skupštini grada Prijedora Olivera Brdar Mirković izjavila je da su onlajn oblik nastave osnovne škole ušle potpuno nespremne i podsjetila da je kvalitentija i dostupniji bila onlajn nastava u martu jer je organizovana prema zajedničkom i prethodno utvrđenom planu za sve osnovce.

Ona smatra da je potrebno formirati široke timove ljudi iz prosvjete i uvažiti njihova iskustva.

SRNA

*zakupljeni sadržaj*