GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 26.10.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 127 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona. Do sada se 264 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 23 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 229 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 2773 lica.
U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 16 lica od kojih su 14 lica iz Prijedora , i po jedno lice iz Novog Grada i Oštre Luke.

2. Dana 25.10.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.60-1/20 o obustavljanju vaspitno obrazovnog rada u prostorijama osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj kojim se od 26.oktobra do 1. novembra 2020.godine obustavlja vaspitno obrazovni rad (nastava) , sve sportske i druge aktivnosti školske djece i omladine koje se odvijaju u školskim objektima.
Ovim zaključkom se obavezuju osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da organizuju nastavu na daljinu korištenjem sredestava elekrtonske komunikacije i obustavlja organizovanje proširenog programa (produženi boravak i jutarnje čuvanje) u prostorijama osnovnih škola u periodu od 26.oktobra do 1.novembra 2020.godine.

3. Dana 25.10.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br. 30-3/20 kojim se Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj br.59-1/20 od 20.10.2020.godine mijenja i glasi ” Do 01.11.2020.godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06:00 do 22:00

Naredbe, zaduženja i preporuke

1.Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije donesenih dana 25.10.2020.godine uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje širenja COVID 19 na radnom mjestu.

2. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave da intenziviraju aktivnosti i vrše pojačane kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situcije.

3. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4.Gradski štab za vanredne situacije predlaže Republičkom štabu za vanredne situacije da preispita Zaključak o obustavljanju vaspitno obrazovnog rada (nastave) u prostorijama osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj, uvažavajući specifičnost i epidemiološku situaciju u jedinicama lokalne samouprave na području Republike Srpske.

5.Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-85/20
Datum: 26.10.2020. godine

KOMANDANT

Milenko Đaković