Osnovni kamen spoticanja između DNS-a i SNSD-a je sukob dva koncepta, ističe Duško Ivić, potpredsjednik ove stranke, i tvrdi da istupanje DNS-a iz vladajuće koalicije nije ishitren, već planiran potez.

– DNS je politička partija koja Republiku Srpsku vidi u jačem ekonomskom razvoju i po želji njenih građana, a ne po želji pojedinaca. Republiku Srpsku u kojoj prirodni resursi treba da se koriste za bolji život svih građana. To je osnovni konceptualni razlog našeg razlaza. Ovo je naš planirani potez i mi ćemo na tome istrajati. Pozivam građane da shvate da su ovo istorijske političke promjene u RS – dodao je Ivić.

Vladajuća koalicija u RS kvalitetno se održala sve do 2018. godine. Kako ističe Milenko Đaković, nosilac odborničke liste DNS-a za Skupštinu grada Prijedora, te godine kada je DNS postigao procentualno najbolji rezultat na opštim izborima, došlo je do zaokreta najvećeg partnera u koaliciji na nivou RS i BiH. Nakon toga došlo je i do smjene kadrova DNS-a, naročito onih iz Prijedora.

– Ovo su nepobitne činjenice. Najveći problem je taj što su posljednje dvije godine usporeni procesi na realizaciji projekata u Prijedoru. Nadležni sa republičkog nivoa jednostavno su prekinuli kontakte s Prijedorom. Čak smo čuli da je rečeno da za Prijedor nema ništa. Radili smo sve kako bismo riješili problem poplava. Prijedor je zaostao u rješavanju ovih pitanja, a dobro znamo da su svi veliki riječni tokovi u nadležnosti republičkih organa. Pored svih dogovora koje smo imali da se u Prijedoru nastavi rješavanje te problematike, dobili smo odgovor da u Prijedor neće ići ništa. Onda možete misliti kakva je to politička raspodjela. Kada se jednom gradu, iz političkih razloga, onemogućuje da se spašava od poplava – tvrdi Đaković.

DNS je stranka vodilja za bolju budućnost Republike Srpske, poručeno je ovom prilikom.

RTV Prijedor-Kozarski vjesnik

*zakupljeni sadržaj*