Osnovci u Republici Srpskoj su posredstvom škola osigurani od nezgoda tokom 24 sata čitavih godinu dana, ali veliki broj roditelja nije upoznat s tom činjenicom.

Dobili smo poruku od razrednice da pošaljemo po tri KM ako želimo osiguranje za djecu, ali nismo detaljnije upoznati o uslovima osiguranja. Možda bismo više informacija dobili da smo imali roditeljski sastanak, ali nije ga bilo zbog epidemije virusa korona – kaže majka osnovca iz Prijedora Jelena A.

Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola regije Prijedor Zdravko Budimir kaže da sve škole ugovaraju osiguranje učenika na 24 sata.

– Mali broj roditelja ne pokaže interes za osiguranjem, ali moja škola uvijek nađe mogućnost da osigura sve učenike – priča on.

Ponude
Budimir navodi da škole dobiju različite ponude od više osiguravajućih kuća.

– Osnovno osiguranje je dvije KM, ali može da bude i više. Najbolje da nema nezgoda, ali bilo ih je i zavisno od vrste povrede nakon završenog liječenja dobije se odšteta – objašnjava on.

Predsjednica aktiva direktora osnovnih škola u regiji Istočno Sarajevo Danijela Mrda priča da se početkom školske godine formira Komisija za izbor osiguravajuće kuće.

– Komisija, koju čine školski odbor i član savjeta roditelja, bira osiguravajuću kuću na prijedlog direktora. Nama je jako bitno da osigurane sume budu što bolje za naše učenike, ali vodimo računa i o platežnoj moći roditelja – kaže Mrda.

Bez žalbi
Dodaje da se obično za godinu dana uplate dvije ili tri KM za osiguranje jednog učenika.

– Djeca su prosto sklona padovima i određenim nesrećama, kao što su lomovi ruku, nogu i važno nam je da budu osigurani 24 sata. Ako se dobro dogovori osiguranje, ono pokriva i bolničko liječenje. Neka djeca su imala saobraćajne nezgode i po završetku liječenja osiguravajuće kuće ih isplate. Nismo imali nikada žalbu roditelja da im je nadoknada štete odbijena – priča ona.

Predsjednica aktiva direktora osnovnih škola u Mrkonjić Gradu, Ivan Savić, kaže da su svi učenici osigurani na ovom području.

– Učenik naše škole „Nikola Mačkić“ Donja Previja – Ribnik slomio je ruku kod kuće i dobio je naknadu nakon što je dostavio putne troškove i nalaze ljekara. Isplata bude u skladu s premijom koju je uplatio – kaže ona.

Učenici generacije
Savićeva navodi da su ove godine roditelji izabrali osiguravajuću kuću koja učenike generacije nagrađuje sa po 100 KM.

Iz Agencije za osiguranje RS navode da osiguranje učenika od posljedica nesrećnog slučaja spada u neživotna osiguranja i pripada vrsti 01 – osiguranje nezgode. Tvrde da ova agencija nema podatke koliko je isplaćeno naknada učenicima jer statistički prati podatke samo za vrste osiguranja i da je to u ovom slučaju cjelokupna vrsta 01 – osiguranje nezgode.

– Osnovni rizici za koje se može ugovoriti osiguranje učenika od posljedica nesrećnog slučaja su najčešće smrt zbog nezgode i trajni gubitak opšte radne sposobnosti, odnosno invalidnost. Pored ovih osnovnih rizika, može se ugovoriti pokriće i prolazne nesposobnosti za rad, dnevna naknada, troškovi liječenja, kao i drugih rizika utvrđenih posebnim uslovima konkretnog društva za osiguranje. Ugovara se i iznos osigurane sume na koju se zaključuje osiguranje od posljedica nezgode, a koja je jedan od faktora koji utiče na visinu naknade koja se isplaćuje kada se desi osigurani rizik nezgode – tvrde iz Agencije.

PRAKSA
Ombudsman za djecu Republike Srpske kaže da je osiguranje usmjereno na zaštitu djece i njihovih interesa, ali da se postavlja pitanje da li je uspostavljena praksa zaista u najboljem interesu djeteta.

– Problem nastaje onda kada se nezgodni slučaj desi u školi i kada se ne mogu ostvariti prava po tom osnovu. Tada se postavljaju pitanja – od kojih rizika su djeca osigurana, ko odlučuje o izboru osiguravajućeg društva i po kojim kriterijumima, ko odlučuje o rizicima pokrivenim osiguranjem, da li dijete koje nije uplatilo iznos osiguranja ostaje izvan osiguranja, zašto roditelji ne znaju da njihovo dijete nije osigurano do momenta kada se desi nesretni slučaj i slično – poručuje ombudsman.

Zaključuje da je neophodno jačanje partnerskog odnosa između roditelja i škole, jer roditelji, ukoliko već daju novac, potrebno je da imaju i sve neophodne informacije.

EuroBlic-srpskainfo.com