Grad Prijedor izabrao je preduzeće “Eko-bel” iz Laktaša kao najpovoljnijeg ponuđača za provođenje sistematske dezinsekcije na području uže gradske zone, objavljeno je na sajtu Gradske uprave.

Ponuda “Eko-bela” od 14.661 KM bez PDV-a bila je najpovoljnija i eliminisala je druga dva ponuđača bijeljinsku “Dezinsekciju” /14.694 KM/ i zvorničku “Sanitaciju” /30.500 KM/.

Izbor ponuđača obavljen je putem konkurentskog zahtjeva i e-aukcije.

SRNA
Foto – ilustracija