Policijski službenici Policijske uprave Prijedor u saradnji sa pripadnicima tima vodiča službenih pasa Jedinice Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Jedinicom žandarmerije Prijedor, su dana 11.09.2020. godine oko 10,20 časova pronašli lice Gaković Marko iz Prijedora za kojeg je 07.09.2020. godine prijavljen nestanak.

Nakon višednevne i uporne potrage za licem i kontinuiranim angažovanjem policijskih službenika, te raspoloživih resursa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, lice je pronađeno u narušenom psihofizičkom stanju na lokaciji Ljubija, grad Prijedor te je zdravstvena briga nad istim preuzeta od strane Službe hitne pomoći Prijedor.

PU Prijedor