KONKURS ZA POSAO

Preduzeće: EKP ELKER A.D. LJUBIJA
DRAGE LUKIĆA 39a, LJUBIJA

Zanimanje:

1.NK radnik – 2 izvršioca

Potrebni NK radnici za rad u proizvodnji, zainteresovani kandidati se mogu javiti:
1.lično na adresu Drage Lukića 39a
2.putem telefona 065/596-013

Konkurs ostaje otvoren do 26.09.2020.

Foto – ilustracija