Grad Prijedor raspisao je javne konkurse za izbor najpovoljnijih projekta udruženja građana i fondacija u više oblasti, te omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih koji će poboljšati položaj mladih.

U nevladinom sektoru poziv se odnosi na oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite, kulture, obrazovanja, jačanja demokratskog društva, ljudskih prava, razvoja sporta, ekologije, zdravstva, turizma, privrede i poljoprivrede, za šta je u budžetu grada namijenjeno 58.000 KM.

U omladinskom sektoru poziv se odnosi na izgradnju urbanog omladinskog sektora, poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama, aktivnosti koje potiču na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost polova, kreativno izražavanje kroz kulturu i umjetnost, aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i zdravom stilu života, podršku zapošljavanju i mobilnosti, promociju volonterskih aktivnosti i aktivnog učešća mladih, za šta je u budžetu grada za ovu godinu namijenjeno 50.000 KM.

Konkursi su objavljeni u današnjem broju lokalnih novina “Kozarski vjesnik” i na sajtu www.prijedorgrad.org i otvoreni su 15 dana. Obrasci za pisanje prijedloga projekta dostupni su na oficijelnoj stranici grada i u prostorijama Omladinskog savjeta grada Prijedora.

SRNA

Javni konkurs za omladinske organizacije/neformalne grupe mladih

Javni konkurs za udruženja/fondacije