Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su odluku o uslugama personalne asistencije kojom se utvrđuje ovo prošireno pravo iz Zakona o socijalnoj zaštiti, a iz gradskog budžeta za ovu svrhu izdvojeno je 20.000 KM.

Pravo na usluge personalne asistencije ostvaruju lica sa senzornim i tjelesnim oštećenjima očuvanih intelektualnih sposobnosti koja su potpuno zavisna od pomoći i njege drugog lica, čiji članovi porodice ne mogu obezbijediti pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti lica sa invaliditetom i kod kojih je obavljena procjena socijalnog statusa, socijalne uloge i potreba korisnika, gdje svi ovi uslovi moraju biti kumulativno ispunjeni.

Obim usluge se definiše i opisuje u individualnom planu za svakog korisnika posebno, a maksimalno iznosi 100 časova mjesečno.

Centar za socijalni rad Prijedor će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke donijeti pravilnik o pružanju usluga personalne asistencije.

Zbog povećanog interesovanja građana za usluge iz ove oblasti, u budžetu grada za ovu godinu, a na inicijativu PDP-a, po prvi put je uvrštena stavka za personalnu asistenciju i iznosi 20.000 KM, uz obavezu Centra za socijalni rad Prijedor da izvrši analizu realnih potreba za ovom uslugom.

Odbornici su prethodno usvojili i zaključak o utvrđivanju nacrta zoning plana područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora, te inicijativu da se podnesu tužbe protiv rješenja Odbora za žalbe kojima je utvrđeno da su načelnici odjeljenja za društvene djelatnosti i za privredu i poljoprivredu Monja Kasalović i Rade Rosić nezakonito razriješeni dužnosti 3. juna, dok je prijedlog izmjene osnivačkog akta Zavoda za igradnju grada Prijedor povučen sa dnevnog reda.

SRNA