Oglas za posao

-ELEKTRIČAR ZA RAD NA ODRŽAVANJU MAŠINA I ELEKTROINSTALACIJA – 1 IZVRŠILAC

Opis posla:
-održava elektroinstalacije, uređaje i mašine
-održava osvetljenje na radnim stanicama
-definiše rezervne pozicije za elektro instalacije i uređaje
-dnevno vođenje potrebnih evidencija servisa mašina i aktivnosti u održavanju

Uslovi
-srednja stručna sprema — treći ili četvrti stepen elektrotehničke struke
-poželjno radno iskustvo na sličnim iii istim poslovima

Rok za podnošenje prijave je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na: E-mail: info@kreveti.com
Adresu: Masterwood d.o.o, Magistralni put Prijedor — Banja Luka, Kozarac bb, 79000 Prijedor