Na osnovu akta Gradske uprave – Odsjeka za mjesne zajednice, broj: 20-016-12-25/20 od 05.08.2020. godine, Savjeti mjesnih zajednica na području našeg grada pozvali su vlasnike (korisnike) parcela koje se nalaze pored javnih puteva da izvrše sječu živica i drugog rastinja u pojasu javnih puteva i da održavaju putni jarak u dužini u kojoj se zemljište graniči sa putem.

Ove obaveze proističu iz Zakona o javnim putevima Republike Srpske i iz Odluke o lokalnim putevima, nekategorisanim putevima i ulicama u naseljima Skupštine opštine Prijedor.

Rok za izvršenje ovih radova je 31.08.2020. godine, a poslije isteka roka, Savjeti mjesnih zajednica će sačiniti spisak vlasnika (korisnika) parcela koji nisu izvršili ove obaveze i isti će dostaviti Odsjeku komunalne policije na dalje postupanje.