Odbornici Skupštine grada Prijedora razriješili su juče vršioce dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada “Preda-PD” Aleksandra Drljaču i gradskog Centra za socijalni rad Branislava Vujasina.

Za vršioca dužnosti direktora agencije “Preda-PD” imenovan je Mišo Reljić koji je tu dužnost obavljao i prethodno, odnosno od osnivanja ove agencije 2003. godine do maja 2018. godine, kada je Drljača imenovan za vršioca dužnosti.

Usvojeni su i izvještaji o realizaciji ugovora o pružanju javnih vodnih usluga, odluke o subvencijama za korisnike vodnih usluga, revidiranog plana kapitalnih investicija i integralne strategije razvoja.

SRNA