Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su danas izvještaj o izvršenju budžeta u prošloj godini, raspodjelu neutrošenog dijela budžeta i izmjenu kratkoročnog kreditnog zaduženja koje je bilo usvojeno na prethodnoj sjednici.

Načelnik gradskog Odjeljenja za finansije Biljana Malbašić izjavila je da je 2019. godina završena sa 372.845 KM pozitivne razlike u finansiranju.

“Samim tim smatram da smo uspješno završili godinu s obzirom na to da je bila jako teška i opterećena velikim poteškoćama, pogotovo kad je prihodovna strana u pitanju, a nismo otišli u deficit jer smo vršili restrikciju u rahodima”, rekla je Malbašićeva novinarima u Prijedoru u redovnoj pauzi zasjedanja.

Ona je ukazala da ova razlika ne predstavlja suficit, već su to namjenska sredstva i ona se raspoređuju na sredstva Vlade iz Fonda solidarnosti i na sredstva za šume i vode koja nisu utrošena u 2019. i biće predviđena rebalansom budžeta za ovu godinu.

“Rebalans budžeta bi trebao da bude na nekoj od narednih sjednica, vjerovatno u septembru”, najavila je Malbašićeva.

Prema njenim riječima, do izmjena odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju došlo je zbog tehničkih razloga.

“Ministarstvo finansija je zahtijevalo da razdvojimo glavnicu od kamate i mi smo to i učinili. Glavnica je 1.650.000 KM, umjesto prvobitno planiranih 1.744.268 KM, a tačan iznos kamate biće poznat po završetku tenderske procedure”, rekla je Malbašićeva.

SRNA