Odbornici Skupštine grada Prijedora sutra će razmatrati izvještaje o radu gradonačelnika i o izvršenju budžeta u prošloj godini, prijedlog raspodjele neutrošenog dijela budžeta i prijedlog izmjene kratkoročnog kreditnog zaduženja, usvojenog na prethodnoj sjednici.

Izmjenom je predviđeno da se grad Prijedor zaduži na iznos glavnice od 1.650.000 KM, umjesto prvobitno planiranih od 1.744.268 KM, a namjena kredita ostala je ista – privremeno finansiranje deficita proizašlog iz gotovinskog toka u 2020. godini.

Pred odbornicima će biti inicijativa prostornog planiranja sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora, prijedlog odluke o uslugama personalne asistencije i izmjena osnivačkog akta Zavoda za igradnju grada Prijedor.

Na dnevnom redu su izvještaji o realizaciji ugovora o pružanju javnih vodnih, odluke o subvencijama za korisnike vodnih usluga, revidiranog plana kapitalnih investicija i integralne strategije razvoja.

Od kadrovskih pitanja, predložena su razrješenja vršilaca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora “Preda-PD” Aleksandra Drljače i Centra za socijalni rad Prijedor Branislava Vujasina, kao i tužbe protiv rješenja Odbora za žalbe kojima je utvrđeno da su načelnici odjeljenja za društvene djelatnosti i za privredu i poljoprivredu Monja Kasalović i Rade Rosić nezakonito razriješeni dužnosti.

Početak sjednice zakazan je za 8.30 časova.

SRNA
Foto – arhiva