Grad Prijedor objavio je danas dva javna poziva za podsticaje u poljoprivredi za koje je u lokalnom budžetu za ovu godinu planirano 313.000 KM.

Za realizaciju Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u ovoj godini u više stavki namijenjeno je ukupno 295.000 KM, a za podršku podizanju novih zasada voća 18.000 KM.

Maksimalna podsticajna sredstva iznose do 2.000 KM za gazdinstva, odnosno do 4.000 KM za preduzetnike i pravna lica, gdje se za osobe ženskog pola ili lica do 40 godina iznos podsticaja uvećava za 10 odsto.

Rokovi za ove javne pozive, kao i rokovi za različite podsticaje unutar poziva su različiti i kreću se od 31. avgusta do 30. novembra, a različiti su i iznosi podsticaja u svakoj stavki ponaosob.

Pozivi su objavljeni u današnjem izdanju lokalnih sedmičnih novina “Kozarski vjesnik” i na sajtu grada /prijedorgrad.org/, gdje se mogu naći i prijavni obrasci u elektronskoj formi, dok su štampane verzije dostupne na info-pultu u zgradi Gradske uprave.

Javni poziv za podsticaje iz oblasti poljoprivrede u 2020. godini

Za sve dodatne informacije potencijalni korisnici se mogu obratiti Odjeljenju za privredu i poljoprivredu grada Prijedora.

Javni poziv po Programu “Podrška podizanju novih zasada voća”

Osim ovih redovnih podsticaja, krajem aprila objavljeni su javni pozivi za korištenje pola miliona KM budžetskih sredstava, kojima će se podsticati proizvodnja ratarskih ili povrtnih kultura.

Riječ je o 321.446 KM od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i od zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike, kao i o 180.000 KM iz programa sufinansiranja proljećne sjetve.

Zbog proglašenog vanrednog stanja u Republici Srpskoj, izazvanog virusom korona, ova sredstva će biti utrošena za refundiranje nabavke sjemena i mineralnog đubriva za proljećnu sjetvu ratarskih i povrtnih kultura.

SRNA