Institut za javno zdravstvo Republike Srpske dao je preporuku građanima da zaštitne maske upotrebljavaju i na otvorenom, u situacijama u kojima nije moguće održati fizičku distancu od dva metra, a u preporuci je precizirano gdje i kada da to čine.

Mjesta i situacije na kojima nije moguće u potpunosti ispoštovati fizičku distancu od dva metra na otvorenom i gdje se okuplja veći broj ljudi na jednom mjestu, prema ovoj preporuci, obuhvataju:
– bašte ugostiteljskih objekata,
– dijelove trgovačkih objekata i trgovačkih radnji lociranih na otvorenom,
– redovi ispred radnji, banaka i ustanova,
– bilo kakva organizovana okupljanja kao što su proslave, koncerti, sahrane, svadbe,
– autobuska stajališta,
– pijace.

Preporuku su dali skladu sa trenutnim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, kao i činjenicom da je u Republici Srpskoj pogoršana epidemiološka situacija, te da postoji transmisija virusa u zajednici. Juče i je i Republički štab za vanredne situacije donio odluku prema kojoj je nošenje maski na otvorenom obavezno ako ne postoji mogućnost za držanje fizičke distance od najmanje dva metra.

Prema preporuci Instituta, lokalni štabovi za vanredne situacije mogu donijeti i dodatne mjere i proširiti broj mjesta na kojima se koriste maske na otvorenom, shodno epidemiološkoj situaciji.

Pored ovih mjesta, opšta populacija bi se trebala poticati da koristi maske u svim situacijama u kojim nije moguće održati fizičku distancu u kontaktu sa osobama u okruženju.

V.d. direktora Instituta Branislav Zeljković pojasnio je da su osobe koje sjede u baštama kafića dužne da nose maske ako za istim stolom sjede sa više ljudi.

Zeljković je dodao da osobe u ovom slučaju masku skidaju samo prilikom konzumacije pića i jela, te da su nakon toga dužne da maske vrate.

-Imaćemo sastanak sa udruženjima poslodavaca da bismo im objasnili sve pojedinosti u vezi nove odredbe da se zaštitne maske moraju nositi i u vanjskom prostoru ukoliko su osobe udaljene manje od dva metra jedne od drugih – rekao je Zeljković.

Naglasio je da novu mjeru nošenja zaštitne maske na otvorenom treba poštovati uvijek kada nije moguće održati distancu od dva metra.

– Cilj nam je svima stabilizacija epidemiološke situacije – poručio je Zeljković.

Zeljković je naglasio da Institut sve preporuke donosi na osnovu epidemiološke situacije, kao i smjernica Svjetske zdravstvene organizacije i Evropskog centra za kontrolu bolesti.

– Svjesni smo da građani imaju određeni otpor prema nošenju maske, ali razne studije potvrđuju značaj nošenja maski kada je riječ o ovoj vrsti virusa. Ne smijemo zaboraviti da od pravilnog nošenja maski, na način da one pokrivaju nos, usta i prijanjaju uz lice, u mnogome zavisi epidemiološka situacija – rekao je Zeljković.

Prednost upotrebe maski

U Institutu navode da prednosti upotrebe maski od strane zdravih ljudi u populaciji uključuju:
– smanjeni rizik izloženosti zaraženim osobama prije nego što one razviju simptome,
– smanjenu potencijalnu stigmatizaciju osoba koje nose maske zbog drugih razloga,
– podizanje svijesti ljudi da mogu doprinijeti zaustavljanju širenja virusa,
– podsjećanje ljudi da se moraju pridržavati i drugih mjera (naglašavaju higijenu ruku, ne dirati nos i usta).

Glas Srpske