Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je nakon današnjeg susreta i razgovora sa novoimenovanim ministrom za ljudska prava i izbjeglice u BiH, Milošem Lučićem izjavio da je razgovor vođen o temama koje su od interesa za grad i o pitanjima u kojima je moguća saradnja.

“Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je vrlo široko Ministarstvo koje pokriva veliki broj tema i dogovorili smo se da nastavimo kvalitetnu saradnju i dalje”, izjavio je Đaković.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić izjavio je danas da na području Prijedora ima još 115 zahtjeva za rješavanje stambenih pitanja izbjeglih i rasljenih lica.

“Nadamo se da ćemo pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Republičkog sekretarijata /za raseljena lica i migracije/ i Federalnog ministarstva /raseljenih osoba i izbjeglica/ uspjeti riješiti sva stambena pitanja ovih kategorija stanovništva”, rekao je Lučić

On je dodao da je do sada uloženo oko 7,5 miliona maraka u Prijedor za rješavanje stambenih pitanja izbjeglih i raseljenih lica, da je do sada useljeno 50 korisnika, a da je u toku izgradnja dviju zgrada sa 52 stana gdje bi u zgradu sa 32 stana trebalo da počne useljenje početkom avgusta.

“Takođe smo razgovarali o nacionalnim manjinama, a u Prijedoru su organizovane četiri: Romi, Česi, Ukrajinci i Slovenci, i grad dosta dobro vodi njihova pitanja. Razgovarali smo i o izgradnji novih stambenih jedinica za izbjeglice i raseljena lica u okviru čega će i nacionalne manjine biti rješavane”, dodao je Lučić.

www.prijedorgrad.org