Odbornici Skupštine grada Prijedor razmatraju danas dva kreditna zaduženja u ukupnom iznosu od oko 8,6 miliona KM.

Kratkoročni kredit od 1,7 miliona KM namijenjen je za privremeno finansiranje deficita, a dugoročni od 6,9 miliona maraka za projekte infrastrukture.

Na dnevnom redu su set tačaka u vezi sa gradskim građevinskim zemljištem, imenovanja savjeta za izradu dvaju regulacionih planova, dvije odluke o boravišnim taksama, izvještaj o radu prijedorske kancelarije Pravobranilaštva Republike Srpske i imovinski referati.

Dnevni red usvojen je u predloženom obliku sa 18 glasova za, 11 uzdržanih, a jedan odbornik je bio protiv.

SRNA