Republički štab za vanredne situacije ukinuo je objekte za izolaciju karantinskog tipa u Republici Srpskoj, saopšteno je nakon sastanka ovog štaba.

Od 1. jula 2020. godine nalaže se prestanak rada sljedećih republičkih objekata za izolaciju karantinskog tipa:
1) JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske na lokaciji-stara pulmologija,
2) JZU Bolnica “Srbija”, Istočno Sarajevo, na lokaciji-stara pulmologija,
3) JU Dom učenika Bijeljina
4) JU Dom učenika Trebinje i
5) JU Dom učenika Doboj.

Republički štab zadužio je koordinatore za zdravstvena pitanja u navedenim objektima da do 1. jula obave pregled lica koja se nalaze u izolaciji u navedenim objektima i u zavisnosti od medicinskog nalaza higijensko-epidemiološkim službama nadležnih domova zdravlja dostave informacije i preporuče da se lica bez simptoma i sa blažim simptomima upute u kućnu izolaciju, a lica sa srednje teškim i teškim simptomima upute na bolničko liječenje.

HES službe nadležnih domova zdravlja zadužene su da od 30. juna osobe sa testom pozitivnim na SARS-CoV-2 koje su bez simptoma i sa blažim simptomima upućuju u kućnu izolaciju, a osobe sa srednje teškim i teškim simptomima upućuju na bolničko liječenje.

HES službe domova zdravlja zadužene su da, ukoliko lica zaražena virusom SARS-CoV-2 nemaju uslova za obavljanje kućne izolacije prema preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, u saradnji s lokalnim kriznim štabovima obezbijede izolaciju za ista.

Nezavisne novine