Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga, policijski službenici Policijske uprave Prijedor, danas 25.06.2020. godine, na Trgu Majora Zorana Karlice u Prijedoru, kao i na području svih policijskih stanica PU Prijedor, vršili su podjelu promotivnih letaka pod nazivom „Odlučni u suprotstavljanju“.

Aktivnosti su realizovane u cilju podizanja svjesti o štetnom djelovanju i posljedicama koje nastaju konzumiranjem opojnih droga i upoznavanja građana sa preventivnim aktivnostima u borbi protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga.

Promotivni letak, pored osnovnih informacija o štetnosti i vrstama droga, sadrži i informacije o načinima pravovremenog prepoznavanja početnih simptoma kod lica koja konzumiraju narkotička sredstva. Takođe sadrži i praktične savjete za roditelje o mogućnostima prevazilaženja problema mladih kao žrtava zloupotrebe droga.

Preduzimajući aktivnosti na sprečavanju, otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela i prekršaja iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, na području Policijske uprave Prijedor, za prvih pet mjeseci ove godine, evidentirano je 18 krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, a podnošenjem 18 izvještaja nadležnom tužilaštvu prijavljeno je 21 lice. U istom vremenskom periodu evidentirano je i 18 prekršaja iz ove oblasti.

PU Prijedor