„Vodovod“ a.d. Prijedor i Grad Prijedor već nekoliko godina zaredom uspješno učestvuju u realizaciji MEG projekta na području našeg grada.

Za 2020. godinu MEG projekat je obezbijedio donaciju namijenjenu za rekonstrukciju i sanaciju vodovodne mreže u dijelu naselja Čirkin Polje i u naselju Gomjenica (ulice Ive Andrića i VI Krajiške brigade). Ovaj projekat se finansira donacijama MEG-a u iznosu od 50%, a 50% sredstava obezbjeđuje Grad Prijedor.

Kroz projekat je predviđena kompletna zamjena vodovodne mreže sve do vodomjernih šahtova, završno sa vodomjerima.

Radovi su počeli u februaru 2020. godine. Primarna mreža je završena, a trenutno se izvode radovi na kućnim priključcima u navedenim naseljima.

Završetak ovih radova očekuje se za dva mjeseca.

Projektom je predviđeno da se uradi rekonstrukcija za 670 domaćinstava.

Vodovod Prijedor