Dok iz Inicijativnog odbora za osnivanje opštine Omarska smatraju da su ispunili sve što je potrebno da ideju sprovedu u djelo, iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS tvrde da postoje nejasnoće u vezi s teritorijom planirane opštine.

Naime, prošle godine je pokrenuta Inicijativa za osnivanje opštine Omarska, a onda i Inicijativa za osnivanje opštine Kozarac. U novembru su odbornici Skupštine grada Prijedora dali pozitivno mišljenje na inicijativu za osnivanje opštine Omarska, dok o inicijativi da se osnuje opština Kozarac još nisu raspravljali.

Inicijativa za osnivanje opštine Omarska upućena je u Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, ali je na njegovu adresu stigao i prigovor mjesnih zajednica Kozarac, Kevljani i Kozaruša, jer su pojedini dijelovi ovih mjesta planirani u sastavu opštine Omarska.

Odbornik SDA u prijedorskoj Skupštini i član Inicijativnog odbora za osnivanje opštine Kozarac, Mesud Trnjanin, tvrdi da mještani ovih mjesta žele da budu u sastavu opštine Kozarac.

– Nisu ispunjene zakonske regulative, jer nisu dobili podršku građana koji žive na tom području. Mještani Kamičana, odnosno Babića, Srednjih i Donjih Jakaupovića i Kevljana su se izjasnili da uopšte ne žele da pripadnu budućoj opštini Omarska već Kozarcu. Uzeli su i Balte i dio Nacionalnog parka „Kozara“. Mi samo želimo da se drži slova zakona u kome je glavni parametar volja građana. Drugo, postoji taj svježi istorijski trenutak i ljudi iz Kevljanja ne žele da čuju da su u Omarskoj – kaže Trnjanin.

Dodaje da u slučaju da se ne formira opština Kozarac, mještani ovih naselja žele da ostanu u sastavu grada Prijedora. Tvrdi da su spremni da se obrate sudu za ljudska prava u Strazburu, međunarodnoj zajednici, OHR i ambasadama u BiH.

– Onda će se ići s pričom kako Bošnjake povratnike neko želi na silu da ugura tamo – poručuje Trnjanin.

Član Inicijativnog odbora za osnivanje opštine Omarska, Branko Anđić, tvrdi da selo Babići, kao ni ostala planirana teritorija koja treba da bude u sastavu Omarske, ne bi trebalo da bude sporna.

– To bi trebalo da utvrdi Komisija koju formira Vlada RS i upravo njena nadležnost je da kaže šta treba i kako treba i razriješi sve, pa i tu dilemu. Skupština grada Prijedora je o tome raspravljala i dala mišljenje da to nije osnovano. Mislimo da samo ljudski treba sjesti, razgovarati i dogovarati – tvrdi Anđić.

Smatra da inicijativa za osnivanje opštine Omarska nije politička priča te da je pokrenuta s ciljem da narod ovog kraja stvori uslove za bolji život i razvoj.

Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS kažu da zakon nalaže utvrđivanje činjenica. Navode da su pritužbe Kozaruše, Kozarca i Kevljana zbog poklapanja teritorije vraćene Skupštini grada Prijedora i gradonačelniku.

Predsjednik Skupštine grada Prijedora Mirsad Duratović ističe da su o Inicijativi za osnivanje opštine Omarska odbornici već raspravljali i da nema pravnog osnova da se ona ponovo nađe na lokalnoj Skupštini.

Dodaje da je Skupština tada bila upoznata i s prigovorima ovih naselja.

– Zakon kaže da Skupština grada daje mišljenje o inicijativi za formiranje opštine, ali ni u kom segmentu nema pravo donošenja odluka o sastavu opštine i njenim granicama. Bez obzira kakvo mišljenje Skupština grada dala, po zakonu inicijativa ide dalje prema Ministarstvu, Vladi i NS RS, koja donosi konačnu odluku o statusu buduće opštine – zaključuje on.

Javna rasprava
Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS kažu da su pritužbe mještana Kozarca, Kozaruše i Kevljana upućene i na adresu Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove s ciljem da se utvrde tačni podaci kako bi se moglo nastaviti s procedurom.

– Nakon što Vlada RS usvoji odluku o opravdanosti osnivanja nove jedinice lokalne samouprave, pristupa se izradi zakona koji se, u dva čitanja, upućuje u Narodnu skupštinu RS – kažu u Ministarstvu.

Predsjednik Skupštine grada Prijedora Mirsad Duratović tvrdi da ovo ministarstvo treba samo da provjeri da li su ispoštovane zakonske procedure od pokretanja inicijative do njenog prijema u Ministarstvo i potom svoje mišljenje daje Vladi RS.

– Vlada RS potom inicijativu stavlja na javnu raspravu 30 dana. Konačan sud o svemu, pa i prigovorima s javne rasprave, daju narodni poslanici u – tvrdi Duratović.

EuroBlic-srpskainfo.com