Idustroprojekat A.D. Prijedor

Oblast: Građevinarstvo i geodezija
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 04.06.2020.
Broj izvršilaca: 4

OPIS RADNOG MJESTA
INDUSTROPROJEKT A.D. ZA PROJEKTOVANJE, URBANIZAM I KONZALTING PRIJEDOR
ul. Vožda Karađorđa br. 14 Tel. (052) 232-645

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS)……………………….1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehički fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

2.Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije ….. 1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

3. Diplomirani inženjer građevine – hidro smjer (VSS) ………….. 1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

4. Diplomirani inženjer građevine –smjer niskogradnja (VSS) ………………………….. 1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije
Mjesto rada: Banja Luka

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju
-da je državljanin BiH,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,
-poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,
-dokaz o školskoj spremi (diploma o zaršenom fakultetu)
-licencu (ovjerenu fotokopiju)
-dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)
-biografiju
-izvod iz matične knjige rođenih
-dokaz o položenoj B kategoriji
-dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Napomena
U slučaju da se ne jave lica sa radnim iskustvom, uzeće se u razmatranje i molbe lica bez radnog iskustva (pripravnika).

Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikog izbora kandidata.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija