Nepovoljna trenutna ekonomska situacija na svjetskom tržištu usled pandemije virusa COVID 19, između ostalog uzrokovala je i značajno smanjenje potražnje za čelikom

Smanjenje potražnje za čelikom dovelo je do smanjenja proizvodnje čelika u željezari ArcelorMittal Zenica, a time i do smanjenja potreba za željeznom rudom.

ArcelorMittal Prijedor morao je prilagoditi svoje poslovanje ovoj smanjenoj potražnji, privremeno smanjujući svoje aktivnosti na proizvodnji i otpremanju željezne rude.

Kako bi se osigurala održivost Kompanije, preduzete su određene mjere kao odgovor na ovako nepredviđen pad u potražnji.

Ove mjere uključuju prekid rada i slanje radnika na privremeno odsustvovanje sa posla.

Nadamo se da će se tržište s vremenom normalizovati i da ćemo što prije prevazići ovu situaciju.