GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan novi slučaj sa pozitivnim testom na korona virus tako da je trenutno 12 lica sa pozitivnim testom na korona virus. Pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 59 lica, a u formiranom karantinu u Hotelu “Prijedor” trenutno je smješteno 26 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1267 lica.
U Bolnicu “Doktora Mladen Stojanović” Prijedor radi liječenja smješteno je 8 osoba sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona, od kojih je jedna osoba iz Prijedora, a 7 osoba iz opštine Oštra Luka.
2. Dana 30.04.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske u dane prvomajskih praznika kojim se naređuje zabrana kretanja u periodu:
– od petka 01.05.2020.godine u 12,00 do subote 02.05.2020. godine u 05.00 časova, – od subote 02.05.2020.godine u 12,00 do nedjelje 03.05.2020.godine u 05.00 časova i
– od nedjelje 03.05.2020.godine u 12,00 do ponedjeljka 04.05.2020.godine u 05.00 časova.
3. Dana 30.04.2020.godine od strane Ministarstva uprave i lokalne samouprave Gradskom štabu za vanredne situacija dostavljena je Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koja je donesena od strane Predsjednika Republike Srpske, kao i Instrukcija o obavezi sprovođenja mjera propisanih ovom Uredbom.
4. Prema informacijama dobijenim od strane Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Prijedor na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora ima dovoljna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je uredno.
5. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:
1. Obavezuju se svi subjekti, pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije donesenih 30.04.2020.godine, a koji se odnose na zabranu kretanja u dane tokom prvomajskih praznika, te da se pridržavaju svih propisanih mjera zaštite radi sprečavanja širenja novog virusa korona.
2. Obavezuju se nadležni inspekcijski i kontrolni organi na području grada Prijedora da u potpunosti sprovedu Instrukciju o obavezi sprovođenja mjera propisanih Uredbom sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
3. Gradski štab za vanredne situacije će donijeti poseban Zaključke koji se odnose na sprovođenje mjera zabrane i ograničenja rada koji su usklađeni sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije koji je donesen dana 27.04.2020.godine, kao i o regulisanju rada trgovinskik, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata na teritoriji grada Prijedora na dane 01.05., 02.05. i 03.05.2020.godine.
4. Tokom slijedećeg vikenda izvršiti periodičnu-sedmičnu dezinfekciju javnih površina, javnih objekata i sredstva javnog prevoza na području grada Prijedora.
Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za saobraćaj , komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-37/20
Datum: 30.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković