Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković održao je danas sastanak sa predstavnicima Koordinacionog tijela za NVO čiji čine:Mirsad Duratović, predsjednik Skupštine Grada Prijedora, Monja Kasalović, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti, Brane Vujasin, direktor Centra za socijalni rad Prijedor, Zoran Veselinović, Crveni Krst Prijedor, Danko Malešević, HO “Hleb života”, Mesudija Selman, MDD “Merhamet” Prijedor, Čanić Zijad, HO “Optimist” Prijedor i Osman DŽamastagić, HO Humano brdo Prijedor.

Gradonačelnik je obraćajući se prisutnima istakao da je cilj sastanka bio da izrazi zahvalnost prisutnim predstavnicima NVO organizacija na njihovom dosadašnjem radu.

“Srdačno bih se zahvalio operativcima na terenu koji su kontinuirano izloženi mogućoj zarazi. Takođe, pozvao sam ih na dalju saradnju, koja će kao i do sada biti, nadam se, biti uspješna. Kao čovjek upozorio sam ih i podstakao na korištenje ličnih zaštitnih sredstava te na potrebnu distancu od dva metra da se na terenu čuvaju i zaštite koliko je to moguće, kako radi njih samih, tako i zbog njihovih porodica”, rekao je Đaković.

On je komentarišući Izvještaj o radu ovog tijela od perioda osnivanja 24.marta pa do danas, ocijenio da isti nije korektan, kao i izvještaji koji su o njihovom radu po segmentima prezentovani na sajtu grada. Naime, Đaković je prigovorio što se u tekstu o radu Koordinacije ne navodi da je grad takođe donator, a pominju se mnogo manji donatori tačnije nema matične kuće koja finansira cjelokupan rad ovih organizacija od početka, a to je Grad Prijedor.

“Naime, Grad Prijedor finansira ove organizacije i bez pomoći Grada one ne bi opstale tako da to nije fer te da se to ubuduće treba ispraviti”, naglasio je Đaković sa čim su se složili svi predstavnici Koordinacionog tijela.

On je na kraju ovog sastanka pozvao sve okupljene predstavnike NVO da nastave sa humanitarnih radom u interesu svih građana Prijedora koji su u stanju socijalne potrebe.

www.prijedorgrad.org