Gradska uprava iz Prijedora obavijestila je vršioce dužnosti direktora Javnih ustanova Doma zdravlja i Dječijeg vrtića “Radost” da mogu biti novčano kažnjeni ili smješteni u zatvor od jedne do pet godina, u slučaju da ne ispoštuju presude Okružnog suda u Prijedoru i direktorske stolice ponovo ustupe smijenjenim direktorkama.

Podsjećamo, sve je počelo 03.10.prošle godine kada je Skupština grada Prijedora na svoj sjednici smijenila direktorku Doma Zdravlja Prijedor Slavicu Popović i direktorku vrtića “Radost” Gordanu Jekić. Na ovaj način nova skupštinska većina koju ne čini DNS oduzela je fotelje direktoricama koje su kadar DNS-a. Potom je nova skupštinska većina za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja imenovala Milicu Marjanović, a za vršioca dužnosti direktora u vrtiću Bojanu Kos. Obe smijenje direktorice, Popovićeva i Jekićeva, tužile su Skupštinu grada zbog smijena.

Iz Gradske uprave Prijedor za Srpskainfo su u saopštenju koje je potpisao gradonačelnik Milenko Đaković naveli da im je 01. aprila od strane Okružnog suda Prijedor, dostavljena presuda koja je donesena 27. marta. Đaković navodi da je presudom usvojena tužba tužiteljice Slavice Popović i poništeno rješenje Skupštine grada Prijedor od 03. 10. 2019. kojim je Popovićeva razrješena dužnosti direktora JZU „Dom zdravlja“ Prijedor.

– Kako je u obrazloženju presude navedeno, ostvareni su razlozi za poništenje, osporenog akta, (rješenje Skupštine grada Prijedora), budući da isto sadrži nedostatke koji sprečavaju ocjenu njegove zakonitosti, pri donošenju rješenja nije postupljeno po pravilima postupka, te činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno – navodi Đaković.

On dodaje da je odredbama člana 254. Zakona o opštem upravnom postupku propisano da se poništavanjem rješenja poništavaju sve pravne posljedice koje je takvo rješenje proizvelo.

– Shodno tome, ukoliko je presudom Okružnog suda u Prijedoru poništeno rješenje Skupštine grada Prijedor, kojim je primarijus doktor Slavica Popović razrješena dužnosti direktora JZU „Dom zdravlja“ Prijedor, poništene su sve pravne posljedice koje je rješenje o razrješenju proizvelo, te je samim tim bez „pravne snage“ , odnosno po sili zakona nezakonito egzistiranje bilo kojeg drugog rješenja o imenovanju direktora ili v.d. direktora označene javne ustanove, a koje je naknadno doneseno – ističe on.

Đaković dodaje da je s ciljem postupanja po presudi Okružnog suda u Prijedoru na ruke v.d. direktora JZU „Dom zdravlaj“ Prijedor, dostavljena na dalje postupanje označena presuda.

– U smislu da prim. dr Slavica Popović stupi na radno mjesto direktora JZU „Dom zdravlja“ Prijedor, imajući u vidu da je rješenje o razrješenju poništeno i da je na „pravnoj snazi“ ranije rješenje o imenovanju prim. dr Slavice Popović na radno mjesto direktor JZU – zaključuje on.

Đaković podsjeća da je odredbama Zakona o upravnim sporovima u članu 50. pod nazivom „Obaveznost presude“, propisano da kad sud poništi osporen upravni akt, predmet se vraća u stanje u kome se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen.

– U dostavljenom obavještenju v.d. direktora je upozoren na odredbe Krivičnog zakona Republike Srpske kojim je u grupi krivičnih djela protiv pravosuđa u članu 341. stav 1. pod nazivom „Neizvršenje sudske odluke“, propisano: „Službeno ili odgovorno lice koje svjesno ne postupi po pravosnažnoj sudskoj odluci kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine“. Stavom 3. istog člana, propisano je da ako su usljed djela iz stava 1. ovog člana nastale teže povrede prava drugog ili značajna materijalna šteta, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina – tvrdi Đaković.

Dječiji vrtić “Radost”

Đaković u saopštenju navodi da je Gradu Prijedoru 17. marta 2020. dostavljena i presuda Okružnog suda u kojoj je uvažena tužba tužiteljice Gordane Jekić iz Prijedora i poništeno rješenje Skupštine grada Prijedora od 03. 10.2019. kojim je Jekićeva razrješena dužnosti direktora JU Dječiji vrtić Radost Prijedor.

– Kako je u obrazloženju presude navedeno ostvareni su razlozi za poništenje osporenog akta (rješenje Skupštine grada Prijedora), budući da u konkretnom slučaju tuženi, odnosno Skupština grada Prijedora nije raspolagao inicijativom nadležnog subjekta na način kako je to propisano odredbama člana 85 stav 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, te se time na nezakonit način, suprotno zakonskim odredbama, pristupilo, proceduri razrješenja direktora predškolske ustanove prije isteka mandata – kaže Đaković.

On dodaje da je u obrazloženju presude takođe navedeno da je pobijano rješenje doneseno povredom odredbi člana 197. Zakona o opštem upravnom postupku, jer pobijano rješenje ne sadrži materijalne propise, niti razloge za razrješenje tužiteljice.
Prvi čovjek Prijedora navodi da je Okružni sud u Prijedoru uvažio i tužbu Jekićeve i poništio rješenje Skupštine grada od 03. 10. prošle godine kojim je za vršioca dužnosti direktora JU Dječiji vrtić „Radost“ iz Prijedora imenovana Bojana Kos iz Prijedora.

– U obrazloženju presude je navedeno da rješenje o imenovanju Bojane Kos po prirodi stvari pravno nije bilo moguće donijeti sve dok rješenje o razrješenju direktora Gordane Jekić sa te funkcije ne postane pravosnažno, pa je shodno tome i imenovanje vršioca dužnosti doneseno uz povredu odredbi člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima – tvrdi on.

Đaković dodaje da je takođe navedeno da je rješenje o imenovanju doneseno povredom odredbi člana 39. Statuta Grada Prijedora i člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi, te suprotno i odredbama člana 197. Zakona o opštem upravnom postupku.

– U skladu sa navedenim, sa ciljem postupanja po presudama Okružnog suda u Prijedoru, iste su dostavljene v. d. direktora na dalje postupanje, u smislu da Gordana Jekić stupi na radno mjesto, direktora JU Dječiji vrtić „Radost“, imajući u vidu da je rješenje o razrješenju poništeno, kao i rješenje o imenovanju vršioca dužnosti i da je na pravnoj snazi ranije rješenje o imenovanju Jekićeve na mjesto direktora – ističe on.

Đaković kaže da su iz Gradske uprave u obavještenju upozorili vršioca dužnosti direktora Bojanu Kos da zbog neizvršenja sudkse presude po Krivičnom zakoniku RS može biti novčano kažnjena ili kažnjena kaznom zatvora od jedne do tri godine, te u slučaju da nastane značajna materijlna šteta ili se teže povrede prva drugog, učinilac može biti u zatvoru do pet godina.

– Shodno naprijed navedenom, nesporno je da su v.d. direktora obje javne ustanove upoznate sa donesenim presudama, te im je poznato da su njihova rješenje o imenovanju poništena. Kao što im je u dopisima i navedeno, poništavanjem rješenja poništavaju se sve pravne posljedice koja su takva rješenje proizvela – kaže Đaković.

On navodi da je neophodno realizovati presude Okružnog suda u Prijedoru.

– Sadašnaj situacija da se na radnim mjestima direktora dvije javne ustanove koje obavljaju najzančajnije poslove od opšteg interesa za cijelu društvenu zajednicu nalaze lica koja nisu imenovana na ta radna mjesta, ukazuje na očigledne nezakonitosti u radu javnih ustanova, a posebno ukazuje na krivičnu odgovornsot tih osoba koje obavljaju poslove u radu javnih ustanova, a bez rješenja o imenovanju – ističe on.

On tvrdi da su ovakve situacije neprepoznatljive u pravnoj nauci i nedopustive u pravnim državama, gdje je poštovanje pravosnažnih sudskih odluka osnov vladavine prava i pravnog sistema jedne države.

EuroBlic-srpskainfo.com