srna-savjet za obrazovanje i zaposljavanjeU Prijedoru je danas održana prva zvanična sjednica Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje grada.

Savjet okuplja predstavnike devet relevantnih organizacija i ustanova koje utiču na kretanja u obrazovanju i na lokalnom tržištu rada, a formiran je krajem prošle godine.

Predstavnik Agencije za lokalni ekonomski razvoj PREDA-PD Goran Rodić rekao je da će Savjet na nivou lokalne zajednice raditi na usklađivanju obrazovnih politika i akcionih planova za zapošljavanje, odnosno obrazovnog sistema sa stvarnim potrebama lokalne privrede.

On je dodao da će se na taj način povećati kvalitet ponude radne snage.

“Smisao njegovog rada je da ta naša radna snaga, prvenstveno nezaposleni ljudi budu konkurentniji prilikom pronalaženja posla, te da će na taj način predstavljati i podršku konkurentnosti samih preduzeća”, rekao je Rodić novinarima nakon sjednice Savjeta.

On je napomenuo da je Savjet za obrazovanje i zapošljavanje osnovan u skladu sa Statutom grada Prijedora i u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske.

Predstavnik Agencije PREDA-PD Brane Vujasin istakao je da je u saradnji sa Aktivom direktora srednjih škola provedeno istraživanje učenika završnih razreda srednjih škola sa područja grada Prijedora, s ciljem sagledavanja tekuće profesionalne orijentacije učenika.

“U šest srednjih škola završne razrede pohađa 909 učenika, a anketom je bilo obrađeno 805 učenika, od kojih 437 učenika planira da nastavi školovanje, 238 učenika ima u planu da traži zaposlenje, dok 69 učenika planira da pokrene vlastiti biznis u toku godinu dana, a ukupno 390 učenika planira pokrenuti biznis u određenom vremenskom periodu”, naveo je Vujasin.

On je dodao da u poređenju sa ranijim godinama postoji mnogo veći interes za pokretanje vlastitog biznisa.

Zamjenik predsjednika Aktiva direktora srednjih škola Zoran Radinović rekao je da će škole uz podršku Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje moći da kvalitetnije provode upisnu politiku, a nastavne planove i programe škola koji su zastarjeli prilagođavaju potrebama privrede i tržišta rada i u gradu i šire.

SRNA