Stručni tim iz Ruske Federacije obavio je danas dezinfekciju u bolnici “Doktor Mladen Stojanović” u Prijedoru.

“Dezinfekcija se provodi u prizemlju centralnog objekta gdje je poliklinički dio, te u liftovima, u holovima na svim spratovima, u odjeljenju za dnevnu onkološku terapiju i objektu koji je predviđen za izolaciju, dakle u bivšoj psihijatriji”, rekao je novinarima u Prijedoru direktor bolnice Mirko Sovilj.

On je pozdravio ovu akciju ocijenivši je značajnom jer će doprinijeti sigurnosti i zaposlenih i pacijenata.

“Znamo mi da dezinfekcija u jednom aktu nije završen posao i mi je provodimo sve vrijeme u kontinuitetu, samo se u ovim okolnostima vrši pojačano. Oni svu opremu koja se nalazi u ambulantama, sve prostore i pomoćne prostore pod određenim pritiskom izlažu dezinficijensu tako da moram priznati da je ovo sistematičnija i detaljnija dezinfekcija u poređenju s onom koju mi radimo”, naveo je Sovilj.

On je podsjetio da je prijedorsku bolnicu u subotu posjetio stručni tim ljekara specijalista iz Rusije u kojem su bili infektolog, epidemiolog i anesteziolog kada se razgovaralo o protokolu liječenja, definisanju slučaja, uslovima otpusta i kućnoj izolaciji, i kada su stručnjaci iz Rusije sagledali organizaciju i mjere prijedorske bolnice i dali određene sugestije.

“Sugestija je bila vršiti mjerenje temperature ne samo gdje ulaze pacijenti nego i na ulazu gdje dolaze zaposleni i to smo primijenili od ponedjeljka. Sugestija je bila da odlaze ljekari specijalisti sa jednog odjeljenja na druga i da se koristi posebna uniforma u tom periodu dijagnostike i konsultativnih pregleda, tako da smo i to uveli”, dodao je Sovilj.

Prema njegovim riječima, pažnja je posvećena i korištenju zaštitne opreme i nivoima zaštitne opreme u zavisnosti od stepena rizika.

www.prijedorgrad.org