Gradski štab za vanredne situacije u Prijedoru predlaže Republičkom štabu za vanredne situacije iznalaženje boljih i sigurnijih rješenja za tretman lica koja se upućuju prema lokalnim zajednicama i stavljaju pod zdravstveni nadzor, jedan je od zaključaka današnjeg zasjedanja Štaba.

Štab je donio odluku da hotel “Prijedor” bude stavljen u funkciju karantina za smještaj lica koja su stavljena u izolaciju i pod zdravstveni nadzor, a koja nisu testirana na virus korona.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nije dalo saglasnost da se objekat stare bolnice koristi za proširenje kapaciteta bolnice “Doktor Mladen Stojanović” zbog nemogućnosti alternativnog smještanja lica iz ovog objekta koja zbog svog psihofizičkog i zdravstvenog stanja imaju potrebu za intenzivnom brigom i njegom.

Štab je naložio Domu zdravlja i bolnici da analizira mogućnosti korištenja Mašinske škole za privremene potrebe proširenja kapaciteta bolnice u slučaju pojave blage kliničke slike kod lica koja su smještena u postojeće karantine.

SRNA