Grad Prijedor donio je danas prvi paket interventnih ekonomskih i socijalnih mjera koje su u nadležnosti Gradske uprave, saopšteno je nakon sjednice Štaba za vanredne situacije.

Grad će subvencionisati komunalne takse za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama za sve preduzetnike kojima je bio zabranjen rad, kao i komunalne takse za korištenje prostora na javnim površinama za sve preduzetnike kojima je bio zabranjen rad za prva tri mjeseca sezone.

Dio podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju preusmjeriće se u povećanje proljetne sjetve.

Biće kreiran elektronski upitnik koji će do kraja ovog mjeseca moći popuniti svi preduzetnici i poslovni subjekti s ciljem da se prikupe podaci na osnovu kojih će Gradska uprava pripremiti novi paket mjera podrške lokalnim poslovnim subjektima.

Grad poziva privatne zakupodavce i pružaoce usluga od opšteg ekonomskog interesa da obezbijede olakšice poslovnim subjektima čije je poslovanje trenutno ugroženo, a pogotovo za one kojima je potpuno zabranjen rad.

Socijalno ugroženim licima i drugim licima u stanju potrebe, licima starijim od 65 godina, nemoćnim osobama, te licima sa invaliditetom i trudnicama, biće omogućena dostava namirnica tokom cijelog kriznog perioda putem lanaca dostave koji već funkcionišu kroz akciju “Budimo humani” i akcije Crvenog krsta i Centra za socijalni rad.

SRNA