Policijskoj upravi Prijedor, dana 31.03.2020. godine, prijavljeno je da lice Z.V. iz Novog Grada, koje se nalazi u prostorijama karantina u Novom Gradu, narušava javni red i mir, ometajući rad nadležnih službi zaduženih za postupanje sa licima smještenim u karantinu.

Istog dana, zbog počinjenog prekršaja iz člana 24.Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske, lice je lišeno slobode i smješteno u prostorije za zadržavanje Policijske stanice Novi Grad.

Nakon uručenja prekršajnog naloga i isteka zakonski predviđenog vremena za zadržavanje lica lišenog slobode, Z.V. je ponovo smješten u prostorije karantina u Novom Gradu.

PU Prijedor
Foto – ilustracija