Štab za vanredne situacije grada Prijedora obavezao je danas nadležne, kontrolne i druge organe Gradske uprave Prijedor da pisanim putem od nadležnih republičkih organa zatraže pojašnjenja u vezi sa pitanjima koja su nejasna ili nepotpuno definisana za funkcionisanje u uslovima sprovođenja mjera sprečavanja i širenja virusa korona.

Odsjeku za civilnu zaštitu grada Prijedora Štab je naložio da pripremi saopštenje za javnost koje se odnosi na uslove koji se moraju ispoštovati prilikom ulaska u grad građana koji dolaze iz inostranstva.

Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove dužno je da nabavi stotinu kreveta za potrebe novoformiranih karantina.

Zaduženo je Odjeljenje za privredu i poljoprivredu da preduzme sve aktivnosti, naložene od Republičkog štaba za vanredne situacije, koje se odnose na privredne i poljoprivredne djelatnosti u vrijeme vanrednog stanja.

Štab je obavezao zdravstvenu inspekciju da sprovodi mjere stavljanja u karantin lica stavljenih pod zdravstveni nadzor shodno dobijenim rješenjima Republičke zdravstvene inspekcije.

Roditelji čija djeca koriste usluge Dječijeg vrtića “Radost” u potpunosti se oslobađaju plaćanja usluga za april, a za mart plaćaju polovinu cijene.

Otkazane su sve gradske i međunarodne manifestacije koje su bile predviđene za april i maj.

SRNA