Zbog nepoštovanja Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske kojom je zabranjeno kretanje lica sa navršenih 65 godina života i više, kao i zabrane kretanje svim licima na javnim površinama u vremenu od 20,00 do 05,00 časova, u protekla 24 časa sankcionisano je 81 građana u Republici Srpskoj.

Podsjećamo, od ove zabrane su izuzeta lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada (obrazac potvrde može se preuzeti na www.vladars.net i www.mup.vladars.net) i lica kojima MUP RS izda dozvolu za kretanje (potvrda za licima koji nemaju poslodavca, a koja se obrate nadležnoj policijskoj stanici izkazajući potrebu za nesmetanim kretanjem).

Istovremeno, u protekla 24 časa izdato je i 5 prekršajnih naloga licima zbog nepoštovanja mjera izolacije, od čega je jedno lice prekršilo i policijski čas, a evidentirana su dva krivična djela protiv zdravlja ljudi:

– 26.03.2020. godine od strane policijskih službenika Policijske stanice Bileća ustanovljeno je da M.B. iz Bileće, ne postupa po Rješenju o izolaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove, nakon čega je lišen slobode. Obaviješten dežurni tužilac, koji je naložio da se preduzmu mjere i radnje na dokumentovanju KD „Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije“, te da se lice sprovede u OJT Trebinje na dalje postupanje.

-26.03.2020. godine policijski službenici PS Banja Luka-Lauš su obavješteni da su se sa Klinike za infektivne bolesti iz kruga stare „Hirurgije“ udaljili: G.R. i njen sin D.R.. Policijski službenici su pronašli lica na adresi njihovog boravišta, a o svemu je obavješten je dežurni tužilac koji se izjasnio da se radi o KD „Prenošenje zarazne bolesti“ i KD „Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije“. Dalji rad je u toku.

MUP RS